Kämpa för gravitationen och the beach ball

Beach Ball Control är ett livligt undervattensspel där fokuset ligger på att kontrollera en strandboll. Denna strandboll är inte den enklaste att kontrollera, och du måste samtidigt se upp för fiskar och hajar. Strandbollen får inte gå sönder.


Därutöver kommer du troligtvis få en del problem med den gravitations-motverkande undervattenskraft som drar dig uppåt. När man håller på att drunkna önskar man att denna kraft vore starkare, men du kommer inte att uppskatta den!

Inga kommentarer: