Hur Gratis spel kom till

Den blogg som du halkat in på är en av de större och mer välbesökta svenska spelbloggarna. Vid en första anblick ser den inte mycket ut för världen; fokuset ligger varken på bilder eller på design. Gratis spel fokuserar istället på att hitta rätt spel, länka till dem och recensera dem kort.

Bloggen drogs igång för snart tre och ett halvt år sedan - då med ett ganska klart fokus på strategispel. Under de första månaderna var rentav de allra flesta besökare sådana som tagit sig in med olika varianter av sökfraser som innehöll ordet strategispel.

Det är därför just det arkivet är ganska rejält tilltaget, även om jag har dragit ner på strategispelen på senare år. Under en period var bloggen dessutom en stor bilspelsblogg, och under en annan period var flygspelen dominanta.

Idag är det svårt att säga om bloggen har någon särskild inriktning på ett mer detaljerat plan än "onlinespel". Därutöver har den utvecklats mycket vad allmändiskussion och spelfilosofi beträffar - något som en spelblogg förstås bör ha.

Inga kommentarer: