Försvara, plantera, överlev, Stalingrad

Vi banar vidare på tema försvarsspel och överlevnadsspel, och går därför vidare till Stalingrad som dessutom är ett hejdundrande strategispel. För att försvara dig mot angripande styrkor fordras det att du både planerar och planterar.

Du måste placera dina försvarsvapen, t.ex. bomber, på passande ställen så att fienderna går i fällan när de angriper. Du måste sedan samla på dig guld för att kunna införskaffa och plantera bättre försvarsvapen - fiendernas styrka kommer bara bli större och större. Så sätt på tänkarmössan och dra igång "Stalingrad"!

Inga kommentarer: